Miért fontos a fiatalok számára a történelem ismerete?

2016. május 14. - Harmat Árpád Péter

Sokféle válasz adható erre a kérdésre és az embernek nagyon el kell gondolkodnia azon, hogy mit is helyez legelőre mindazon prioritás közül, mely a hagyományok tiszteletéből, a nemzeti identitástudatból az általános műveltség iránti igényből és a világ megismerni vágyásából ered. Én mégis azt mondom: egyszerűen a „miértek” miatt fontos az egész. Tudnunk kell, hogy miért tart ott az emberiség ahol tart, miért épp a Kárpát-medencében él a magyarság, mi az európai kultúra lényege, milyen küzdelmek, háborúk és válságok alakították kontinensünk és népünk történelmét és miért éppen olyan jelképek, ünnepek, szokások és hagyományok tisztelete alkotja népünk gyökereit, mint amelyek ismeretére gyermekkorunktól tanítanak szüleink és tanáraink.

Ha a történelemről beszélünk, rögtön felvetődik a kérdés: vajon mennyire egzakt mindaz, amire a fiatalokat tanítják? Nos, a válasz: mint minden tudománynak, a történelemnek is változik időnként a bázisanyaga. Folyamatosan kerülnek elő újabb és újabb tárgyi emlékek illetve források, melyek mentén mindig történnek újabb kutatások és jelennek meg újabb publikációk. Ezek időnként átírják könyveinket. De egyet nem szabad elfelejtenünk: mindaz, amit a történészek papírra vetnek összetett, hosszadalmas és kemény munkával, több tudományág felhasználásával sokszorosan ütköztetett, ellenőrzött kutatások eredményeképp megszületett munkák. A történelem tankönyvek szakmai minősége persze már más kérdés. De az igazi probléma az, hogy az iskolai oktatás mellett milyen impressziók, behatások alakítják fiataljaink történelem-képét? A mai modern korban, az internet és média információs túlkínálatában már az is kérdés, hogy érdekli e őket egyáltalán bármi is a bulvár híreken és párkeresésen kívül? Ha igen, akkor vajon milyen forrásokból jutnak információkhoz: filmekből, honlapok tartalmaiból, újságok cikkeiből, szóbeszédből, haverok - ismeretlenek véleményeiből, a Wikipédia kétes minőségben ellenőrzött bejegyzéseiből … stb? Jó ez vajon?

A válasz: nyilván nem. A megoldás pedig mind a történelem iránti érdeklődés fenntartása, mind az objektív, tudományos források használata terén ugyanaz: a család és az iskola illetve a történelemtanárok elhivatottsága. Kulcskérdés, hogy a szülők beszélgetnek e gyermekeikkel bármiről is, és ha igen, a témák közt szerepelnek e a hagyományok-, a múlt-, és a történelem kérdései. Kulcsfontosságú, hogy az iskola ápolja e a hagyományokat, a történelemtanár pedig érdekességekkel „teletűzdelve”, objektíven, a szakma iránti lelkesedéssel (és alapossággal) adja e át a tananyagot?

A történelem az egyik legszebb tudományterület. Fiataljainkból pedig csak akkor lehet világra nyitott, értelmes, tájékozott és önálló gondolkodásra képes felnőtt, ha ismeri a történelmet és a poszt bevezetőjében említett „miérteket”!

Harmat Árpád Péter